Index of /path2vec/transx/transE/


../
size100_epoch100_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:08      79427334
size100_epoch100_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:08      79387369
size100_epoch300_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:09      79415547
size100_epoch300_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:08      79427659
size100_epoch600_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:09      79417818
size100_epoch600_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:08      79423917
size200_epoch100_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:09      157410649
size200_epoch100_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:09      157451008
size200_epoch300_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:09      157416781
size200_epoch300_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:08      157386746
size200_epoch600_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:07      157401675
size200_epoch600_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:09      157414173
size300_epoch100_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:08      235468225
size300_epoch100_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:08      235413761
size300_epoch300_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:07      235460663
size300_epoch300_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:07      235461683
size300_epoch600_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:07      235419164
size300_epoch600_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:08      235455209
size600_epoch100_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:09      469440857
size600_epoch100_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:08      469421313
size600_epoch300_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:08      469370342
size600_epoch300_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:09      469419588
size600_epoch600_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:09      469394591
size600_epoch600_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:08      469426159