Index of /path2vec/transx/transR/


../
size100_epoch100_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:12      79462079
size100_epoch100_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:13      79425534
size100_epoch300_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:14      79547114
size100_epoch300_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:12      79420712
size100_epoch600_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:14      79482569
size100_epoch600_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:12      79424515
size200_epoch100_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:14      157530485
size200_epoch100_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:14      157425177
size200_epoch300_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:14      157574888
size200_epoch300_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:12      157439266
size200_epoch600_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:12      157542766
size200_epoch600_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:14      157437726
size300_epoch100_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:13      235457151
size300_epoch100_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:13      235446579
size300_epoch300_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:12      235524871
size300_epoch300_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:12      235445604
size300_epoch600_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:12      235448408
size300_epoch600_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:13      235432824
size600_epoch100_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:14      469543565
size600_epoch100_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:13      469483487
size600_epoch300_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:13      469508212
size600_epoch300_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:14      469477711
size600_epoch600_alpha0.001.emb          23-Nov-2018 17:14      469603658
size600_epoch600_alpha0.01.emb           23-Nov-2018 17:12      469471387